ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 29 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 31 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา แจ้งการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานและสถานที่ปฏิบัติงานชั่่วคราว