ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 28 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 28 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท กะรนโนเวลที่ จำกัด รับสมัครศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงแรมมันดาราวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต