ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 ก.ย.60 ถึงวันที่ 24 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เชิญชวนร่วมงาน Thailand Tech Show 2017
 
     
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เชิญชวนร่วมงาน Thailand Tech Show 2017 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Thai Tech Expo ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร รูปแบบของงานประกอบด้วย การแสดงผลงานเทคโนโลยีจากหน่วยงานวิจัยของรัฐ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี การนำเสนอผลงานเทคโนโลยีต่อนักลงทุนเป้าหมาย (Pitching) การปาฐถาพิเศษ การบรรยายและการเสวนาทางวิชาการ การจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการ/นักลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตหรือให้บริการ และการเจรจาธุรกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติม