ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 ก.ย.60 ถึงวันที่ 23 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 (ค่ายศรีนครินทรา) จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนส่งทีมเปตองเข้าร่วมการแข่งขันเปตองการกุศล ค่ายศรีนครินทรา โอเพ่น ประจำปี 2560
 
     
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 (ค่ายศรีนครินทรา) จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนส่งทีมเปตองเข้าร่วมการแข่งขันเปตองการกุศล ค่ายศรีนครินทรา โอเพ่น ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ณ สนามภายในกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อสร้างลานกีฬาต้านภัยยาเสพติด รวมทั้งเป็นการรณรงค์สนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจ ครอบครัว ประชาชนและเยาวชนหันมาเล่นกีฬาโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

รายละเอียดเพิ่มเติม