ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 ก.ย.60 ถึงวันที่ 24 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สวนสัตว์สงขลา จัดกิจกรรมปั่น ปลูก เพื่อสิ่งแวดล้อม
 
     
สวนสัตว์สงขลา จัดกิจกรรมปั่น ปลูก เพื่อสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 24 กันยายน 2560 ณ บริเวณพื้นที่ภายใน และพื้นที่รอบ ๆ สวนสัตว์สงขลา เพื่อเป็นการณรงค์ให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยการร่วมกันปลูกป่าในวันดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม