ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 ก.ย.60 ถึงวันที่ 27 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วัดมหัตตมังคลาราม จังหวัดสงขลา เชิญร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพ โครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ (ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ)
 
     
วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และคณะสงฆ์อำเภอหาดใหญ่ เชิญร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพ โครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ (ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ) ระหว่างวันที่ 21-27 ตุลาคม 2560 ณ วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ๋ใน) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รายละเอียดเพิ่มเติม