ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 ก.ย.60 ถึงวันที่ 1 พ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ไปถวาย ณ วัดเสนหา จังหวัดนครปฐม
 
     
สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ไปถวาย ณ วัดเสนหา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม