ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 ก.ย.60 ถึงวันที่ 4 พ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดประชุมวิชาการระดับชาติในวันฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลำปาง
 
     
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดประชุมวิชาการระดับชาติในวันฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลำปาง ภายใต้หัวข้อ ปัญจวีสวรรษ  ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญนำเสนอผลงานวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและการช่วยเหลือสังคม และยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันนำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายทางด้านการศึกษาในมิติของการพัฒนาสังคมและการช่วยเหลือสังคม

รายละเอียดเพิ่มเติม