ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 7 ก.ย.60 ถึงวันที่ 7 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัล โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2560