ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 7 ก.ย.60 ถึงวันที่ 15 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนเสนอชื่อผู้มีผลงานเข้ารับรางวัล Ramsar Wetland Conservation Awards ประจำปี ค.ศ.2018
 
     
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนเสนอชื่อผู้มีผลงานเข้ารับรางวัล Ramsar Wetland Conservation Awards ประจำปี ค.ศ.2018

กำหนดเสนอชื่อ
: ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม