ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 6 ก.ย.60 ถึงวันที่ 24 พ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) และการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร
 
     
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) และการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

รายละเอียดเพิ่มเติม