ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 6 ก.ย.60 ถึงวันที่ 15 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการสนับสนุนการร่วมหารือด้านนโยบายระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป Thailand-European Union Policy Dialogues Support Facility
 
     
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการสนับสนุนการร่วมหารือด้านนโยบายระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป Thailand-European Union Policy Dialogues Support Facility  ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560 ณ ห้องยูงทอง โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ การเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ 

รายละเอียดเพิ่มเติม