ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 6 ก.ย.60 ถึงวันที่ 29 พ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันพัฒนาสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ จัดสัมมนาพิเศษหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่
 
     
สถาบันพัฒนาสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ จัดสัมมนาพิเศษหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเชิงปฏิบัติการ และการแก้ปัญหางานประชาสัมพันธ์ที่เป็นอยุ่ในปัจจุบัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม