ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 6 ก.ย.60 ถึงวันที่ 21 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
 
     
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี 

กำหนดรับสมัคร : 1 - 21 กันยายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม