ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 6 ก.ย.60 ถึงวันที่ 16 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท ในเครือ เค.ที.กรุ๊ป. เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง