ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 4 ก.ย.60 ถึงวันที่ 10 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันคลังสมองของชาติ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 2017 National Co-ordinating Center for Public Engagement
 
     
สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ Engagement Thailand จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 2017 National Co-ordinating Center for Public Engagement ระหว่างวันที่ 2-10 ธันวาคม 2560 ณ สหราชอาณาจักร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ วิธีปฏิบัติที่ดี และส่งเสริมความร่วมมือในด้านมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยไทยกับของสหราชอาณาจักร

รายละเอียดเพิ่มเติม