ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวการศึกษาต่อภายนอก
เริ่มแสดง :: 11 ก.ค.60 ถึงวันที่ 16 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
 
     
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ใน 11 สาขาวิชา

กำหนดรับสมัคร
- ภาคการศึกษาที่ 1 (ภาคต้น) ช่วงที่ 2 : 1 กรกฎาคม - 1 กันยายน 2560
- ภาคการศึกษาภาคปลาย : 1 พฤศจิกายน 2560 - 16 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม