ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวการศึกษาต่อภายนอก
เริ่มแสดง :: 11 ก.ค.60 ถึงวันที่ 26 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
 
     
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2560 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จำนวน 72 คน 

- เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.kvis.ac.th : 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560
- สอบรอบแรก : 26 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศผลสอบรอบแรก 30 คน และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบรอบสองทางเว็บไซต์ www.kvis.ac.th : 26 ธันวาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม