ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง
0 0 0
 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ รางวัลนักคิดสิ่งป...
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย แจ้งการย้ายสำนักงานชั่วคราวที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมท...
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงในงาน วันนักป...
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ส่งประกาศ (สด.39) ให้ไปแสดงตนรับหมายเรียกฯ...
องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวีดีโอ...
บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018...
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดเรียงความ เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ...
มูลนิธิไทย จัดการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชก...
องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวีดีโอ...
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ...
More...     
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดงานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวข้อ Higher Edu...
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม MoodleMoot Philippines 2018...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ภาย...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย...
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิ...
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลผ...
มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนเข้าร่วมประชุมและส่งบทความการประชุมวิชาการนานาชาติ นวัตกรรมอาหารสุขภาพในเอเช...
ขอเชิญร่วมส่งผลงานในการประชุม 5th International Conference on Science, Technology, Management and Hu...
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ...
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 

      ธันวาคม 2560      
       
อาพฤ
2627282930 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 1415 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31123456