ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง
0 0 0
 
ทีมงาน คนหลังเลนส์สตูดิโอ เชิญชวนถ่ายภาพทำเนียบบุคลากร...
Startup Pitching Contest...
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต...
โรงพยาบาลสงขลา แจ้งการงดการรับรองการตรวจประเมินทางจิตเวช...
กรมการค้าภายใน จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ตลาดกลางและตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ...
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพี่เลี้ยง (Liaison) การจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างปร...
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโน...
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโน...
มูลนิธิคนตาบอดไทย เชิญร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตา...
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ...
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ปี 2561 จำนวน 2 หลักสูตร...
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560...
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร...
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 5 หลักสูตร...
มหาวิทยาลัยราชธานี จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 261 ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ ...
บริษัท เซ้าเทอร์น เซฟตี้ จำกัด จัดฝึกอบรมสัมมนาด้านความปลอดภัย ประจำปี 2561...
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1...
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เชิญชวนส่งทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั...
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้...
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 

      กุมภาพันธ์ 2561      
       
อาพฤ
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 1920 21 22 23 24
25 26 27 28123