ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง
0 0 0
 
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร ประจำปี...
จังหวัดพัทลุง แจ้งข้อสั่งการจากการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) เรื่อง ข้อราชการสำคัญเกี่ยวกับการบริหา...
มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว(ฟอร์เด็ก) เชิญชวนร่วมสนับสนุนโครงการแบ่งฝัน & ปันรัก..ทำด...
วัดบุคาสามัคคีธรรม จังหวัดนครราชสีมา เชิญร่วมบริจาคจัดซื้อรถบัสบริจาคโลหิต...
สำนักงบประมาณ ประชาสัมพันธ์บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2563...
กรมบัญชีกลาง แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานข...
จังหวัดพัทลุง แจ้งร่วมมืองดการเข้าร่วมอวยพรปีใหม่ 2564...
บมจ.ทีโอที แจ้งการควบรวมบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)...
กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวปฏิบัติการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า...
จังหวัดพัทลุง แจ้งมาตรการการสกัดกั้นและติดตามผู้ลักลอบเข้าเมืองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้...
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้วยการจัดการคว...
สำนักงานศาลปกครองสงขลา จัดอบรมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่...
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ เชิญชวนส่งผลงานวิจัยและวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมระดับช...
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเข้มข้นระยะสั้นสถิติศาสตร์คลินิก ประจำปี 2564 ...
สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน...
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 และงานโคร...
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการทางยุติธรรมทางปกครอง จัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง จำนวน 2 หลักสูต...
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดประชุมการนำเสนอผลงานหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12...
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญชวนนำเสนอผลงานวิชาการ-วิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาช...
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เจ้าหน้าที่พัสดุ...
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 

      มกราคม 2564      
       
อาพฤ
2728293031 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 2021 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31123456