ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 5 ก.พ.67 ถึงวันที่ 29 มี.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือด้านกิจการอวกาศภายใต้กรอบความร่วมมือองค์การ APSCO