ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 5 ก.พ.67 ถึงวันที่ 5 มี.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖๒