ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวการศึกษาต่อภายนอก
เริ่มแสดง :: 5 ก.พ.67 ถึงวันที่ 30 เม.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแบบเต็มจำนวนในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิชาวิศวรกรรมเคมี