ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 26 ม.ค.67 ถึงวันที่ 14 มี.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง