ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 26 ม.ค.67 ถึงวันที่ 15 ก.พ.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๐๔/๒๕๐๕