ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 16 พ.ย.66 ถึงวันที่ 15 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประชาสัมพันธ์โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย รุ่นที่ 19