ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 16 พ.ย.66 ถึงวันที่ 10 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขยายระยะเวลารับผลงานวิจัย และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (MFIU2023)