ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 14 พ.ย.66 ถึงวันที่ 8 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : Institute of International Education เปิดรับสมัครสถาบันอุดมศึกษาไทยเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ International Academic Partnership Program (IAPP) Thailand ปี 2567