ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 14 พ.ย.66 ถึงวันที่ 14 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เผยแพร่แผ่นพับประชาสัมพันธ์แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5