ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 30 มิ.ย.66 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนสนับสนุนโครงการทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ ค.ศ.2021-2030