ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 27 มิ.ย.66 ถึงวันที่ 1 ก.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญชวนเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567