ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 7 มิ.ย.66 ถึงวันที่ 24 ก.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วาระครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่