ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 7 มิ.ย.66 ถึงวันที่ 26 ก.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยขอนเเก่น จัดอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปํญญาของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตรระดับต้น