ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 7 มิ.ย.66 ถึงวันที่ 24 ก.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้กรอบความร่วมมือ 3 ด้าน รวม 10 สาขา