ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 7 มิ.ย.66 ถึงวันที่ 19 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2567