ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 6 มิ.ย.66 ถึงวันที่ 27 ก.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 61