ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 6 มิ.ย.66 ถึงวันที่ 6 ก.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท ไพรมัส จำกัด รับสมัครพนักงานและนักสึกษาฝึกงาน