ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 6 มิ.ย.66 ถึงวันที่ 21 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Learning from Singapore Excellence Embracing Transformation in Education