ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 6 มิ.ย.66 ถึงวันที่ 31 ก.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานประกันสังคม จัดโครงการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม ภายใต้หัวข้อ เจ็บป่วยประกันสังคมช่วยดูแล และหัวข้อ อุ่นใจวัยเกษียณ