ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 6 มิ.ย.66 ถึงวันที่ 15 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขยายเวลาส่งผลงานรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565