ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 30 พ.ค.66 ถึงวันที่ 23 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญร่วมงาน Southern Research Expo and Innovation Showcase 2023 และร่วมกิจกรรมเสวนาหัวข้อ แนวทางการพลิกโฉมพืชกระท่อมด้วยวิจัยและนวัตกรรมสู่ตลาดโลก