ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 26 พ.ค.66 ถึงวันที่ 15 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง สถานีไฟฟ้าแรงสูง : ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ การออกแบบ การทดสอบและการนำเข้าใช้งาน