ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 26 พ.ค.66 ถึงวันที่ 26 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย และวันวิจัย ประจำปี 2566