ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 26 พ.ค.66 ถึงวันที่ 26 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด นำเสนอโครงการการบูรณาการองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษา นักศึกษา และองค์กรเอกชน