ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 26 พ.ค.66 ถึงวันที่ 31 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ IEEE Region 10 Technical Conference (TENCON) 2023