ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 25 พ.ค.66 ถึงวันที่ 24 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและร่วมกิจกรรมในงาน Southern Research Expo and Innovation Showcase 2023