ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 25 พ.ค.66 ถึงวันที่ 25 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญร่วมศึกษาดูงานนิทรรศการส่งเสริมคุณธรรม ตราประจำแผ่นดินไทย ตราพระครุฑพ่าห์ ณ พิพิธภัณฑ์ครุฑ โดยธนาคารทหารไทยธนชาต