ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 3 พ.ค.66 ถึงวันที่ 8 ก.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หัวข้อ ทรัพยากรข้ามรัฐ : รัฐ การจัดการและผลกระทบ