ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 3 พ.ค.66 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566