ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 23 มี.ค.66 ถึงวันที่ 7 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จังหวัดสงขลา เชิญชวนร่วมบริจาคของรางวัลในวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี พ.ศ. 2566