ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 23 มี.ค.66 ถึงวันที่ 18 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดรับผลงานโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 38 และร่วมจัดโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 17